Onder welke rubriek geef ik inkomsten uit babysitopdrachten aan in mijn belastingaangifte?

Zolang men aan de voorwaarden voldoet zoals niet in loonverband gaan babysitten (met een arbeidsovereenkomst) én niet meer verdient dan 5.000 euro bruto per jaar, worden de inkomsten fiscaal gekwalificeerd als diverse inkomsten.

Dat geef je aan als:

– diverse inkomsten, wanneer de prestaties slechts occasioneel of toevallig zijn, niet in het verlengde liggen van uw hoofdwerkzaamheid, enz. (code 1200);

– winsten als er geen arbeidsovereenkomst is, de prestaties voldoende talrijk en belangrijk zijn om als een gewone en voortgezette bezigheid te worden beschouwd, de nevenactiviteit verband houdt met uw hoofdactiviteit, enz. (code 1600).

Beide codes vind je terug in deel 2 van de aangifte.