Problemen met het registreren van de app SitterFix

In sommige gevallen werkt de adresvalidatie niet. Je krijgt dan een melding dat het adres dat je hebt ingegeven niet gekend is.

  1. Geef je adres als volgt in: “Straat nummer woonplaats”. Bijvoorbeeld: “Stationsstraat 12 Mechelen”.
  2. De auto-invulfunctie zal jouw adres vervolledigen als het herkent wordt.
  3. Als je een melding krijgt dat het adres niet herkent wordt, kan dit te wijten zijn aan volgende oorzaken:
    1. Je woont in een nieuwe straat waarvan de straat/huisnummer combinatie nog niet door Google herkend wordt
    2. Je straat kreeg recent een nieuwe naam, waardoor de straat/huisnummer combinatie nog niet door Google herkend wordt.
    3. Beide problemen kan je oplossen door een nabijgelegen straat en huisnummer in te geven. De app gebruikt dit punt om binnen een straal van 10 kilometer te gaan zoeken. Wil je nadien afspreken met een babysitter of gezin dien je wel het correct adres via chat mee te geven.

Dit probleem wordt opgelost in een nieuwe release.